Andersböle-Norrveckoski marthakrets

Gott nytt år 2012!

29.12.2011 kl. 18:02
Alla marthor och andra intresserade önskas ett gott nytt år.

Ett stort tack för ett aktivt martha-år. Under fliken aktiviteter kan du se vad vi hållit på med under året 2011. Det kommande året hoppas vi att åter erbjuder intressant program för medlemmarna, men det kan du själv påverka genom att komma med idéer och förslag. Vårt följande möte är årsmötet i januari 25.1.2012 kl. 18.30 på Högbacka. Välkomna med, gamla och nya marthor!

Sonja Tukia
Kontaktuppgifter

Kontakt

Borgmästargatan 4 B
06100 Borgå
abolenorrmarthagmail.com

Gunilla Backman
the lady